ČESKÉ CENTRUM

Bnh - Mission

KURS ČESKÉHO JAZYKA

České centrum nabízí kursy českého jazyka pro začátečníky a středně pokročilé. Kontakt a vice informací:
Tel:: 646-422-3399
Email: info@czechcenter.com

Czech Center Language Course Kontaktujte nás pro více informací

Posláním Českých center je rozvoj dialogu se zahraniční veřejností a podpora aktivní prezentace ČR ve všech oblastech kultury, vědy a školství, obchodu a cestovního ruchu. Standardem je pomoc při prosazování české kultury do programů předních uměleckých institucí v zemích působení. Česká centra jsou součástí Evropského sdružení národních kulturních institutů EUNIC. Jsme příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR.

České centrum New York (ČC NY) je místem setkávání českých a místních umělců a odborníků, prostorem určeným ke konfrontaci české a místní kultury. Americké veřejnosti představujeme současné české umělce a jejich tvorbu, ale zároveň se snažíme adekvátně reagovat na živé kulturní iniciativy a aktuální kulturně-společenská témata a pomáhat vzniku nových mezinárodních projektů.

České centrum spolupracuje s mnoha významnými českými a americkými osobnostmi a institucemi, které v USA šíří povědomí o České republice.

ČC NY bylo založeno v roce 1995 a od roku 2008 sídlí v nově zrekonstruované České národní budově (ČeNB) spolu s Generálním konzulátem ČR a Bohemian Benevolent & Literary Association (BBLA). ČeNB je využívána na prezentaci české kultury, obchodu a turismu v USA a představuje významný symbol bývalého i současného krajanského života v New Yorku.

Finanční podpora a členské příspěvky poskytnuté ČC NY jsou odečitatelné z daní prostřednictvím partnerské organizace BBLA (501 (c) (3) not-for-profit association).

OTEVÍRACÍ DOBA:

Pondělí - Pátek: 10-18 hodin
Telefon: 646-422-3399
Email: info@czechcenter.com

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY & GALERIE:

Pondělí - Pátek: 10-18 hodin